Nieuws

21 augustus 2017 - Documentaire over homeopathie

Laurel Chiten, een bekende en gerenommeerde documentaire maakster, heeft een documentaire gemaakt over homeopathie. Uit haar jarenlange onderzoek blijkt dat homeopathie wel degelijk werkt. Hieronder staat een interview over de documentaire.

 

En dit is de trailer van de documentaire:

25 februari 2017 - Erik van Woensel gaat les geven

Erik van Woensel

Erik van Woensel, reeds verbonden aan het OCKH als consultant, zal met ingang van het nieuwe collegejaar (2017-2018) ook de lessen voor de studenten gaan verzorgen. OCKH studenten krijgen dus rechtstreeks toegang tot zijn uitgebreide kennis en ervaring. Voor meer informatie zie Erik van Woensel gaat les geven bij het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie.

28 juni 2016 - CRKBO audit succesvol verlopen

De audit van het CRKBO heeft plaats gevonden en was zeer succesvol. Alle documenten voldoen aan de eisen die door het CRKBO worden gesteld. We zijn dus blij dat we weer een aantal jaren in het register zijn opgenomen.

20 mei 2016 - Studenten aan het woord over het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie

Twee studenten spreken zich uit over hun ervaringen met het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie. In onderstaande video kan je zien hoe deze studenten de opleiding ervaren.

28 april 2016 - Start dependance in Utrecht

Vanaf het komende studiejaar starten we met een dependance in Utrecht. Voor meer informatie zie de pagina met betrekking tot de dependance van onze homeopathie opleiding in Utrecht.

29 maart 2016 - Zwitserland erkent homeopathie

Zwitserland erkent homeopathie als legitieme geneeswijze en wordt door zorgverzekeraars vanaf mei 2017 op dezelfde wijze gewaardeerd als de reguliere geneeskunde. Het volledige artikel kan je lezen lezen via deze link: Swiss to recognise homeopathy as legitimate medicine.

19 november 2014 - Artikel over betrouwbaarheid van informatie / bewijsvoering over homeopathie in Wikipedia

Graag willen we onder de aandacht brengen hoe groot het probleem is van de betrouwbaarheid van Wikipedia informatie, met name over het onderwerp homeopathie. Voor meer informatie zie Betrouwbaarheid van informatie / bewijsvoering over homeopathie in Wikipedia

8 juli 2014 - Ophef over Jan Scholten

Recentelijk is Jan Scholten in het nieuws gekomen vanwege het feit dat hij een lintje kreeg voor zijn zogenaamde bijdragen aan homeopathie. Het OCKH distantieërt zich echter van de ideeën die Jan Scholten erop na houdt. In onze optiek hebben zijn ideeën, werkwijze en uitspraken geen raakvlakken met de klassieke homeopathie en is dit slechts gebaseerd op eigen ideeën van Jan Scholten en niet gebaseerd op enige homeopathische principes. We betreuren het dan ook ten zeerste dat deze ophef is ontstaan maar willen benadrukken dat het niets met klassieke homeopathie te maken heeft.

24 oktober 2013 - Onderzoek mazelen

Middels onderzoek probeert men te onderzoeken of er een relatie is tussen optreden van mazelen en het optreden van ontwikkelingsstappen bij kinderen. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht Mazelenonderzoek

20 augustus 2012 - CRKBO audit succesvol verlopen

De audit van het CRKBO heeft op 20 augustus plaats gevonden en was zeer succesvol. De auditor was onder de indruk van de werkwijze en inhoud van de documenten. We werden dan ook zonder probleem direct geaccrediteerd. De opname in het CRKBO register betekent dat we vrijgesteld zijn van BTW heffing. Dit heeft praktisch gezien geen consequenties voor de tarieven die we hanteren. Alleen zal er vanaf 20 augustus geen BTW meer worden gerekend op de facturen.

Bookmark and Share

Nieuws

Copyright 2017 Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie - Voorwaarden