Blended learning

Inleiding

Onze opleiding is voor een gedeelte gebaseerd op het blended learning concept. Blended learning wil zeggen dat een gedeelte van de studie plaats vindt via e-learning en een gedeelte via klassikaal onderwijs. Deze moderne en professionele onderwijsmethode wordt steeds populairder in niet-homeopathisch onderwijs en dat heeft verschillende redenen. Vanwege het grote aantal voordelen die aan deze methode gekoppeld zijn, hebben we gekozen om onze opleiding gedeeltelijk via het blended learning concept op te zetten. In deze infographic zie je verschillende aspecten van blended learning uitgelegd.

Bij blended learning wordt 'online' en 'offline' educatie met elkaar in balans gebracht waardoor we gebruik kunnen maken van de voordelen van beide methoden terwijl de nadelen van beide methoden nagenoeg wegvallen. We gebruiken de zogenaamde 'rotation' variant binnen het blendend learning concept.

E-Learning

Een onderdel van blended learning is e-learning. In heel veel gevallen wordt e-learning aangeboden door een presentatie, samenvatting of video van een les online te zetten zodat de studenten de informatie daar kunnen bekijken. Dit is in onze ogen de meest basale vorm van e-leaning, omdat de 'e' van e-learning alleen staat voor een digitale omgeving. Dit resulteert net zoals klassikaal onderwijs in vooral consumeren van informatie en niet zozeer ermee aan de slag gaan en interactief leren. Wat wij verstaan onder e-learning is een interactieve manier van lesmateriaal aanbieden waardoor het passief consumeren van bepaalde informatie tegengegaan wordt. Men wordt actief bij de lesstof betrokken en het is bijna niet mogelijk om door de lesstof te klikken en het niet op te nemen.

Daarbij komt dat onze e-learning modules een brug slaan tussen de geschreven literatuur en de uitleg van de docent. We hebben gekeken naar wat men graag wil weten van de homeopathische middelen en wat de docent aan extra informatie kan vertellen tijdens de lessen dan wat in de literatuur staat. Deze extra informatie hebben we verwerkt in de e-learning modules. Op die manier biedt de e-learning module meer informatie dan wat in de literatuur staat en komt het dichter in de buurt van wat de docent nog extra kan toelichten en vertellen.

Klassikaal onderwijs

Het klassikaal onderwijs neemt nog steeds een belangrijke plaats in onze onderwijsmethode in. Het contact met studenten, inschatten waar knelpunten zitten, van elkaar leren en het oefenen van de theorie kan men beter in de vorm van klassikaal onderwijs realiseren. Vandaar dat we dan ook nog steeds theoriedagen en themadagen organiseren waarbij je je medestudenten tegenkomt en samen met hen de studie kunt volgen. De klassikale lessen dienen vooral om puntjes op de i te zetten, de theorie te oefenen en vragen te stellen over stukken die eventueel nog niet helemaal duidelijk zijn. Dat kan nu ook veel beter omdat een groot gedeelte van het informatie opnemen al tijdens het doorlopen van de e-learning modules is gebeurd en het niet meer nodig is om dit tijdens de klassikale lessen te doen.

Voordelen van het blended learning concept

Bookmark and Share

Nieuws

Copyright 2018 Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie - Voorwaarden